SUN ชี้ชัดปี 66 เดินหน้าธุรกิจตามแผน ขับเคลื่อนเติบโตยั่งยืน

SUN ประชุมประจำปี 65 พร้อมขับเคลื่อนแผนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในปี 66 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “Dynamic” เพื่อบอกทิศทางทางการบริหารงาน เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย แถลงความสำเร็จของธุรกิจในปี 2565 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจปี 2566 เร่งขยายกำลังการผลิต ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รับความท้าทายและพัฒนาโครงการใหม่เสริมขีดความสามารถธุรกิจให้มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เมื่อเร็วๆ นี้ SUN ยกทัพประชุมประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ที่ปรึกษา และผู้บริหารบริษัท เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 โดยภาพรวมปี 2565 ทาง SUN สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ โดยมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากการขยายฐานตลาดต่างประเทศ ได้มากขึ้น

สำหรับแผนธุรกิจปี 2566 ยังคงมุ่งมั่นในการเตรียมพร้อมทุกด้านสำหรับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “Dynamic” เพื่อบอกทิศทางทางการบริหารงาน เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสำหรับสายปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

ขณะเดียวกัน SUN มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ต่อยอดพื้นที่สีเขียว บริเวณโรงเรือนไร่ตะวันหวาน จำนวน 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

Back to top button