ประธานบอร์ด CPL นั่งนายก “สมาคมอุตฯฟอกหนังไทย”

“สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน” ประธานบอร์ด CPL นั่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน


นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำอุตสาหกรรมฟอกหนังสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย หรือ TTIA (Thai Tanning Industry Association) วาระปี 2566-2569

โดยภารกิจหลักจะให้ความสำคัญและตระหนักถึงอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ให้มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการและคู่ค้าต่างชาติทั่วโลก และจะส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าและการผลิตสินค้าจากในประเทศไทยสู่ตลาดสากลมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยมีสมาชิกในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำนวน 61 โรงงาน และสมาชิกในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำนวน 44 โรงงาน รวมสมาชิกทั้งหมด 105 โรงงาน

Back to top button