JPARK ร่วมงาน “Dinner Talk” จ.เชียงใหม่

JPARK ควง APM ร่วมงาน “Dinner Talk” ผู้บริหาร บ.จดทะเบียนพบนักลงทุน จ.เชียงใหม่ พร้อมให้ข้อมูล-แผนการเติบโตของธุรกิจ


นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK ผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าแหล่ง CBD บริเวณโรงพยาบาล สถานศึกษา และสนามบิน พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมให้ข้อมูลธุรกิจ ในงานสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดเชียงใหม่” ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่

Back to top button