KH Academy ผนึก 4 บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เปิด KH Legal Aid แนะทางแก้ข้อพิพาททางแพ่งฟรี

KH Academy ผนึก 4 บริษัทกฎหมาย เปิด “KH Legal Aid” เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแห่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียน ได้ทางแอปพลิเคชั่น KH Academy ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. นี้


นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า KH Academy เดินหน้าให้บริการสาธารณประโยชน์ตามพันธกิจของการจัดตั้งสถาบันอย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการให้บริการด้านการศึกษาผ่านโครงการ KH Preps รุ่นที่ 1 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนผ่านการเรียนรู้ 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.Prep for Financial Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 2.Prep for Investment Analyst หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3.Prep for Fund Manager หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด KH Academy ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ 1. Kudun and Partners Company Limited 2. TTT & Partners Company Limited 3. Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited 4. DFDL (Thailand) Limited เปิดศูนย์ให้บริการคำแนะนำและที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย KH Legal Aid เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่มีปัญหากรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางแพ่ง เช่น มรดก กรมธรรม์ ข้อตกลงหุ้นส่วน คู่ค้า คู่เช่า นายจ้าง-ลูกจ้าง เจ้าหนี้-ลูกหนี้

ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดให้บริการ 1 วันต่อสัปดาห์ คือทุกวันเสาร์ จำนวน 6 เคส เคสละ 1 ชั่วโมง เปิดให้บริการตลอดทั้งปี 2567 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายกับ KH Legal Aid สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอเพื่อพิจารณาได้ทางแอปพลิเคชั่น KH Academy ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. นี้

นอกจากนี้ KH Legal Aid ยังจะมีการจัดการบรรยายให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยบุคลากรทางกฎหมายจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมเป็นผู้บรรยาย เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดผ่านทางแอปพลิเคชั่น KH Academy เช่นเดียวกัน ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android

KH Academy เปิดให้บริการ KH Legal Aid เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแห่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ง KH Legal Aid เป็นไปตามพันธกิจหลักของ KH Academy ที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและยกระดับคุณภาพสังคมไทยให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับผลการตอบรับที่ดีจากประชาชนและเกิดการบอกต่อระหว่างเคสอย่างแน่นอน” นายบูรพา กล่าว

อนึ่ง สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ร่วมมือกับองค์กรเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE, บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP, บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) Master Clinic หรือ MASTER

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการใดๆ ทั้งสิ้น

Back to top button