KH Academy เปิดคลินิกบรรเทาทุกข์ “KH Legal Aid” ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

KH Academy เปิดให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี ที่คลินิกบรรเทาทุกข์ KH Legal Aid โดยทีมนักกฎหมายชั้นนำของเมืองไทยแบบตัวต่อตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแอปพลิเคชั่น KH Academy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


KH Academy เปิดคลินิกบรรเทาทุกข์ “KH Legal Aid” สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อพิพาทสัญญาทางแพ่ง ทั้งเรื่อง มรดก, กรมธรรม์, ข้อตกลงหุ้นส่วน, คู่ค้า, คู่เช่า, นายจ้าง-ลูกจ้าง, เจ้าหนี้-ลูกหนี้ สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือและคำปรึกษากับทีมนักกฎหมายชั้นนำของเมืองไทยแบบตัวต่อตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผู้สนใจสามารถส่งเคสเข้ามาผ่านแอปพลิเคชั่น KH Academy ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

 

 

 

 

Back to top button