“เอสซีบี เอกซ์-ธนาคารไทยพาณิชย์” ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"เอสซีบี เอกซ์" ร่วมกับ "ธนาคารไทยพาณิชย์" ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำคณะกรรมการบริษัท ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Back to top button