ประมวลภาพงานสัมมนา “เจาะลึกหุ้นโตไม่หยุด”

ประมวลภาพงานสัมมนา “เจาะลึกหุ้นโตไม่หยุด” และ “เคาะหุ้น …


ประมวลภาพงานสัมมนา “เจาะลึกหุ้นโตไม่หยุด” และ “เคาะหุ้นเทพ ตีแตกหุ้นร้อน” วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)

Back to top button