สรุป SET100 วันนี้ PTTEP บวกสูงสุด 1%

สรุป SET100 วันนี้ PTTEP บวกสูงสุด 1%


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
PTTEP 160.00 1.00 0.63 17,093,244            2,766,808.50
RCL 17.10 0.30 1.79 6,685,073                113,567.32
KKP 51.25 0.25 0.49 3,171,256                162,185.32
SISB 38.75 0.25 0.65 1,230,022                  47,606.38
BCH 20.60 0.20 0.98 9,212,594                187,894.35
TTB 1.78 0.04 2.30 354,316,290                627,421.50
AURA 13.10 0.00 0.00 1,081,935                  14,009.13
BCP 43.25 0.00 0.00 8,501,617                371,295.44
BH 224.00 0.00 0.00 2,594,024                578,251.56
MEGA 41.25 0.00 0.00 1,716,481                  70,336.80
TCAP 48.75 0.00 0.00 4,824,707                234,693.90
CHG 2.78 -0.02 -0.71 16,876,633                  46,866.83
SIRI 1.67 -0.02 -1.18 100,158,710                167,309.97
IRPC 1.93 -0.04 -2.03 54,189,119                105,745.92
LH 7.30 -0.05 -0.68 75,565,920                548,847.25
TRUE 7.80 -0.05 -0.64 95,825,092                743,253.84
VGI 1.55 -0.09 -5.49 130,756,680                205,263.77
GLOBAL 16.00 -0.10 -0.62 6,596,593                105,572.69
GUNKUL 2.48 -0.10 -3.88 28,245,263                  70,107.22
WHA 4.68 -0.10 -2.09 73,059,333                342,728.67
AAV 2.20 -0.12 -5.17 50,162,595                111,551.85
BANPU 5.30 -0.15 -2.75 98,526,303                525,995.82
ERW 4.64 -0.16 -3.33 14,804,190                  69,294.41
AWC 4.26 -0.18 -4.05 97,643,732                420,237.81
AP 10.50 -0.20 -1.87 27,814,143                293,244.67
BTG 21.70 -0.20 -0.91 1,755,851                  37,905.27
ICHI 16.50 -0.20 -1.20 7,281,908                120,036.59
SJWD 15.10 -0.20 -1.31 4,094,648                  61,053.83
TOA 23.40 -0.20 -0.85 3,960,605                  92,380.49
BDMS 27.75 -0.25 -0.89 53,473,517            1,476,981.22
BEM 8.05 -0.25 -3.01 58,434,768                473,974.62
BSRC 9.20 -0.25 -2.65 5,796,575                  53,979.08
BTS 5.85 -0.25 -4.10 85,888,639                507,164.44
M 35.00 -0.25 -0.71 1,044,622                  36,696.45
ORI 6.75 -0.25 -3.57 8,797,054                  59,955.62
PLANB 8.05 -0.25 -3.01 5,045,477                  40,801.29
PTTGC 38.75 -0.25 -0.64 11,853,570                458,671.70
BAM 9.45 -0.30 -3.08 23,936,796                228,694.24
BYD 3.02 -0.30 -9.04 11,542,489                  36,094.85
HMPRO 10.20 -0.30 -2.86 52,324,848                535,797.40
KTB 16.00 -0.30 -1.84 51,687,652                828,378.13
TASCO 15.60 -0.30 -1.89 4,834,195                  75,774.40
TKN 9.70 -0.30 -3.00 13,365,106                131,584.41
TLI 8.65 -0.30 -3.35 26,899,281                235,159.22
TU 14.00 -0.30 -2.10 16,708,969                235,215.96
STGT 8.05 -0.35 -4.17 3,819,763                  31,204.45
CPF 17.60 -0.40 -2.22 16,913,466                299,376.64
RBF 10.40 -0.40 -3.70 3,593,053                  37,588.14
TIDLOR 20.40 -0.40 -1.92 11,569,166                236,351.53
BCPG 6.25 -0.45 -6.72 8,080,438                  51,509.65
SPRC 7.90 -0.45 -5.39 26,655,639                215,600.50
CPN 61.75 -0.50 -0.80 7,317,847                450,316.37
DOHOME 10.60 -0.50 -4.50 4,607,336                  49,297.58
MINT 31.50 -0.50 -1.56 16,177,024                508,834.18
OR 17.80 -0.50 -2.73 21,987,114                394,776.79
OSP 19.00 -0.50 -2.56 9,878,335                186,519.16
SAPPE 89.75 -0.50 -0.55 721,145                  64,919.97
SCGP 31.25 -0.50 -1.57 14,166,651                443,465.34
SPALI 20.40 -0.50 -2.39 6,442,571                132,456.77
TISCO 99.25 -0.50 -0.50 9,302,326                921,733.24
BLA 17.30 -0.60 -3.35 1,589,088                  27,726.15
FORTH 15.90 -0.60 -3.64 2,271,145                  36,018.15
ITC 20.30 -0.60 -2.87 4,463,363                  90,701.41
IVL 23.90 -0.70 -2.85 28,533,067                684,706.47
CENTEL 43.00 -0.75 -1.71 1,869,776                  80,701.05
CPALL 54.75 -0.75 -1.35 42,487,489            2,330,572.87
PTT 33.50 -0.75 -2.19 64,916,517            2,194,043.13
SAWAD 38.75 -0.75 -1.90 6,840,313                265,750.25
THG 39.00 -0.75 -1.89 438,158                  17,067.82
TOP 57.25 -0.75 -1.29 8,813,955                509,729.07
COM7 17.20 -0.80 -4.44 13,041,122                226,527.51
JMART 13.40 -0.80 -5.63 15,547,480                211,543.10
SNNP 16.00 -0.80 -4.76 4,789,198                  77,137.35
AMATA 22.00 -0.90 -3.93 10,953,970                242,529.79
NEX 8.95 -0.95 -9.60 13,619,747                126,027.80
CBG 61.75 -1.00 -1.59 2,507,341                155,068.03
CK 21.70 -1.00 -4.41 8,051,950                175,381.11
CRC 33.50 -1.00 -2.90 9,521,562                320,383.72
EA 30.25 -1.00 -3.20 81,607,052            2,456,095.94
EGCO 109.50 -1.00 -0.90 1,249,219                136,597.12
INTUCH 65.75 -1.00 -1.50 3,717,816                244,452.72
JMT 20.30 -1.00 -4.69 27,013,168                551,736.86
KCE 37.25 -1.00 -2.61 6,520,626                241,471.37
RATCH 27.00 -1.00 -3.57 6,363,315                172,949.51
STA 16.30 -1.10 -6.32 14,444,136                240,117.08
BGRIM 24.60 -1.15 -4.47 31,829,968                782,263.28
GULF 39.50 -1.25 -3.07 27,013,504            1,064,229.33
KTC 42.75 -1.25 -2.84 7,341,121                314,192.66
MTC 41.75 -1.25 -2.91 8,813,396                369,664.83
ADVANC 195.50 -1.50 -0.76 7,934,269            1,550,930.34
HANA 36.00 -1.50 -4.00 13,072,403                471,283.81
MOSHI 52.25 -1.50 -2.79 1,031,525                  54,423.84
KBANK 124.00 -2.00 -1.59 14,579,326            1,809,633.50
SCB 103.00 -2.00 -1.90 14,674,794            1,520,517.14
AEONTS 155.50 -2.50 -1.58 315,981                  49,337.63
AOT 63.00 -2.50 -3.82 35,138,145            2,235,813.51
GPSC 46.25 -3.00 -6.09 16,066,021                747,218.70
DELTA 69.25 -3.25 -4.48 23,100,703            1,588,060.48
BBL 138.50 -5.00 -3.48 19,267,780            2,681,502.72
SCC 242.00 -8.00 -3.20 3,385,666                824,270.86

Back to top button