กษิติเดช ถนอมสิน

  • สารพันชาวหุ้น

    CIG มายาตัวเลข.!?

    หลังจาก CIG มีการเขย่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นไปเมื่อช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดปรากฏชื่อ “ชาญยุทธ บุณยเกตุ” ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์ 1

Back to top button