มาตรการแซนด์บ็อกซ์

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    จากนี้ไปอีกอย่างน้อยสองสัปดาห์ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังลดลงก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดี และช่วยยืนยันได้ว่ามาตรการผ่านคลายที่ดำเนินการกันมานั้นถูกทาง

Back to top button