รัฐธรรมนูญ

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นประชาธิปไตยเข้าสู่ปีที่ 90 แล้ว แต่พัฒนาการด้านประชาธิปไตยกลับไม่ไปไหน

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  ไม่ต้องไปค้นหาคำตอบใด ๆ เพราะเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งบัตร 2 ใบมีผลบังคับใช้ การเลือกตั้งจะต้องเป็นไปในรูปแบบใหม่เท่านั้น

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  การเลือกตั้งส.ส.เปลี่ยนไปจากเดิม คือบัตรเลือกตั้งใบเดียวที่มีส.ส.เขต 350 คน และส.ส.ปัดเศษ 150 คน เป็นส.ส.เขต 400 คนและส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน

 • สารพันชาวหุ้น

  สามานย์การเมืองนิ่ง

  หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หลังรัฐสภาคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปิดพื้นที่ทางการเมืองของพลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทั้งในและนอกสภา

 • ข่าว

  มติรัฐสภา 473 เสียง คว่ำร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน

  รัฐสภา ตีตกร่างแก้ไข รธน.ฉบับประชาชน ด้วยเสียง 473 ต่อ 206 งดออกเสียง 6 พบ ส.ว. รับหลักการแค่ 3 คน ‘เนาวรัตน์-มณเฑียร-พิศาล’

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  รอยร้าวภายในแก๊ง 3 ป.ประสานกันไม่ติด ขณะที่แรงกระเพื่อมภายในพรรคยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้นชะตากรรมของท่านผู้นำวตกมาอยู่ในมือของส.ส.

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง พร้อมทั้งสั่งให้ทั้งสามคน รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่าย เลิกกระทำการดังกล่าว

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีมีการชุมนุมเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • สารพันชาวหุ้น

  อวดความล้มเหลว

  รัฐบาลแถลงผลงาน ปกป้องสถาบัน บริหารโควิด เปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ฝุ่นละออง PM2.5 และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 จุดใหญ่ใจความอยู่ที่ผู้นำกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการกล่าวหาดำเนินคดีกลั่นแกล้งกันทางการเมืองต่างหาก

 • สารพันชาวหุ้น

  112 องศา

  การเมืองทความร้อนแรงพร้อมเปิดประเทศ ม็อบราษฎรคืนวันอาทิตย์สะท้อนอารมณ์อัดอั้น คนอยากมาม็อบจนล้นหลาม ไม่แยแสรัฐบาลยังอ้างฉุกเฉินโควิด

 • สารพันชาวหุ้น

  พาราสาวะถี

  ตั้งแต่ปี 2557 คนไทยยังจำกันได้ดีวันที่ท่านผู้นำเข้ารับหน้าที่มีการประกาศอย่างทระนงองอาจว่า “บริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหน”

Back to top button