รัฐบาลยิ่งลักษณ์

  • สารพันชาวหุ้น

    ปราชญ์เดินดิน

    ลูกผู้ชายสายเลือดผสม 2 แผ่นดิน ระหว่างเชื้อสายฝ่ายปู่เป็นตระกูลเจ้านายลาวเวียงจันทน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมวายชนม์ลงแล้วอย่างสงบในวันอายุขัย 78 ปี

Back to top button