ม.หอการค้า ชี้เหตุป่วนภาคใต้กระทบ GDP เพียง 0.05-0.07% หากไม่เกิดซ้ำ

ม.หอการค้า ชี้เหตุป่วนภาคใต้กระทบ GDP เพียง 0.05-0.07% หากไม่เกิดซ้ำ


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้ประเมินผลกระทบของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต่อเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยเพียง 0.05-0.07% หากไม่เกิดเหตุซ้ำอีก

พร้อมคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะหายไปจากภาคใต้ประมาณ 1.24 แสนคน หรือคิดเป็น 1.1% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และจะทำให้เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจประมาณ 6,050 ล้านบาท โดยการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะลดลงราว 2,300 ล้านบาทในกรณีที่สถานการณ์มีผลต่อเนื่องนาน 1 เดือน แต่หากสถานการณ์ต่อเนื่องนานถึง 2 เดือน คาดว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะลดลง 4,500 ล้านบาท

Back to top button