FER รับโอนกรรมสิทธิหุ้น 100% ใน”สตาร์แก๊ส” พร้อมลุยธุรกิจใหม่ทันที


นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ FER เปิดเผยว่าได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นทั้งหมดจำนวน 100% ของ บริษัท สตาร์แก๊ส เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจใหม่ตามนโยบายได้ทันที

“สตาร์ แก๊ส มีสถานีให้บริการแก๊ส LPG จำนวน 30 สาขา และสตาร์ แก๊ส ยังเป็นตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG และเป็นเจ้าของสถานีบริการแก๊ส NGV  จำนวน 2 สาขา  ซึ่งสอดรับยุทธศาสตร์นับหนึ่ง ก้าวใหม่เฟอร์รั่ม ที่เดินหน้าขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯในอนาคต” นายประสิทธิ์ กล่าว

Back to top button