เปิดชื่อหุ้นติด Cash Balance เริ่มสัปดาห์หน้า


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ระดับ 1 : Cash Balance บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE และบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI มีผลวันที่ 20 มี.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 28 เม.ย. 2560

ขณะที่ขยายช่วงดำเนินการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ,ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 MONO-W1 อีกทั้งบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SPPT มีผลวันที่ 20 มี.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 7 เม.ย. 2560

Back to top button