จับตา SKY วิ่งกระฉูด! AOT เรียกเซ็นงานรถเข็นฯ 879 ล้านบาท

จับตา SKY วิ่งกระฉูด! หลัง AOT เรียกเซ็นสัญญางานให้บริการรถเข็นกระเป๋าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 7 ปี มูลค่า 879 ล้านบาท


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เอพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งกิจการร่วมลงทุนสกาย-เอพี (SKY-AP Consortium) เพื่อร่วมกันทำข้อเสนอและยื่นเสนอราคาต่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT สำหรับโครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 – 24 มกราคม 2568

ล่าสุด กิจการร่วมลงทุนสกาย-เอพี ได้รับหนังสือยืนยันตกลงจ้างและให้ไปลงนามในสัญญาจาก AOT คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 879,026,400 บาท โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (Scope of Work) ดังนี้

(1) จัดหารถเข็นกระเป๋าขนาดต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามในแต่ละจุดพื้นที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(2) จัดหารถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับได้พร้ อมแบตเตอรี่สำรอง

(3) จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนรถเข็นกระเป๋า และรถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับได้พร้ อมจัดหาพนักงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมกับพนักงานระดับปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบจำนวนรถเข็นกระเป๋าและรถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับได้

(4) จัดทำความสะอาด ดูแลและซ่อมบำรุงรักษารถเข็นกระเป๋าและรถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับ รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้ อมใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา

อย่างไรก็ตาม สัญญาร่วมลงทุนของกิจการร่วมลงทุนสกาย – เอพีได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบร่วมดำเนินโครงการระหว่างบริษัทกับเอพี แมนเนจเม้นท์

โดยบริษัทรับผิดชอบดำเนินโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ และ เอพี แมนเนจเม้นท์ รับผิดชอบดำเนินโครงการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการและเป็นผู้บริหารกิจการร่วมลงทุน (Consortium Leader)

ขณะที่ เอพีมีภาระผูกพันที่จะดำเนินการส่งมอบงานให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากโครงการดังกล่าวมีความล่าช้า AOT มีสิทธิในการปรับคู่สัญญาจนกว่าจะดำเนินงานส่งมอบแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ผลประกอบการของ SKY ในช่วงปี 2559 มีรายได้อยู่ที่ 316.75 ล้านบาท ขณะที่โครงการงานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋าดังกล่าวมีมูลค่างานสูงถึง 879 ล้านบาท

ดังนั้นจึงเป็นที่น่าจับตาว่าการเซ็นสัญญาในครั้งนี้จะส่งผลให้ผลประกอบการของ SKY เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าราคาหุ้น SKY ช่วงการซื้อขายรอบบ่ายวันนี้จะปรับตัวขึ้นแรงจากปัจจัยดังกล่าว

ขณะที่ราคาหุ้น SKY ภาคเช้าปิดที่ระดับ 14.30 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 1.42% สูงสุดที่ 14.30 บาท ต่ำสุดที่ 14.10 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 4.44 ล้านบาท

Back to top button