SET50 รีบาวด์ เน้นเก็งกำไรในกรอบสามเหลี่ยมทองคำ!

Trading S50Z17 ในกรอบสามเหลี่ยมที่ 1,078-1,094 จุด Stop Loss หากหลุดกรอบมากกว่า 5 จุด


กลยุทธ์การลงทุน SET50 (S50U17)

Outright Trading: Trading S50Z17 ในกรอบสามเหลี่ยมที่ 1,078-1,094 จุด Stop Loss หากหลุดกรอบมากกว่า 5 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: แกว่งในกรอบสามเหลี่ยมทองคำ!!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 แกว่งลง และอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยปัจจุบันยังคงแกว่งตรงกลางค่าเฉลี่ยของกรอบ Bollinger Band (BB) พร้อมกับ ADX ที่ลดลงต่อเนื่อง และ RSI ที่แกว่งตรงกลางระหว่าง Positive และ Negative Zone แสดงให้เห็นภาพใหญ่ว่ายังคงมีแนวโน้มแบบ Sideway บวกกับเราเห็นการยก Low ให้สูงขึ้น พร้อมกับการกด High ให้ต่ำลง แสดงให้เห็นถึง Price Pattern แบบ Triangle ซึ่งเมื่อถึงปลายยอดสามเหลี่ยมจะมีโอกาสแกว่งได้ 2 ทิศทาง ดังนั้นวันนี้จึงแนะนำกลยุทธ์ Trading ในกรอบสามเหลี่ยม ที่ 1,078-1,094 จุด

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีรีบาวด์

เมื่อวานนี้ Spot ปิดลบมากกว่า S50Z17 ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.50 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +3.18 จุด เริ่มเข้าใกล้ Theory Basis ที่ +1.05 จุด สะท้อนระยะกลาง (3 เดือน) ตลาดกลับมามีมุมมองเป็นบวกต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.5 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +0.0 จุด แต่ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.94 จุด

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1712B 0.70 21.6 0.72
S5028C1712C 0.34 25.3 1.26
S5028C1712D 0.21 27.1 1.90

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1712B 0.21 25.5 2.03
S5028P1712C 0.42 23.1 1.12
S5028P1712D 0.54 17.9 1.12
S5028P1712E 0.87 16.0 0.78
ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/2017

 

Effective gearing : ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity : แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ : บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button