PTTGC เซ็นศึกษาร่วมทุน “Daelim” พัฒนาปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ คาดสรุปผลปลายปีนี้

PTTGC เซ็นศึกษาร่วมทุน “Daelim” ผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง-ผลิตเคมีภัณฑ์เกาหลีใต้ พัฒนาปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ คาดสรุปผลปลายปีนี้ เล็งสร้างโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐหลางปี 62 พร้อมเปิดกว้างต้อนรับพันธมิตรเพิ่ม


นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐจะเริ่มก่อสร้างได้ในกลางปี 62 หลังจากวันนี้บริษัทได้ลงนามข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) กับบริษัทในเครือของบริษัท Daelim Industrial Co., Ltd. (DAELIM) ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในเกาหลีใต้

ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียดของโครงการ รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม (FEED: Front-End Engineering Design) และการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อผลิตจำหน่ายเอทิลีนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (Ethylene Derivatives)

โดยบริษัทคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จและตัดสินใจการลงทุนได้ภายในปลายปีนี้ ขณะที่การลงทุนดังกล่าวแม้จะมีกำลังการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านตัน/ปี จากแผนเดิมที่ 1 ล้านตัน/ปี ทำให้วงเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ้น แต่เชื่อว่าจะทำให้เงินลงทุนต่อหน่วยลดลง เพราะได้การประหยัดต่อขนาด (economy of scale) และยังจะมีการลงทุนผลิตภัณฑ์ขั้นปลายที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับผู้ลงทุนในโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐครั้งนี้ เบื้องต้นจะมีกลุ่ม PTTGC และกลุ่ม Daelim จากเกาหลี แต่ก็ยังพร้อมเปิดกว้างหากจะมีพันธมิตรเพิ่มเติม

Back to top button