SET50 ลุ้นทะลุแนวต้านขึ้นต่อถึงสัปดาห์หน้า!

Trading Long S50U18 หวังขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,074 จุด (EMA20วัน) และแนวต้านถัดไปที่ 1,090 จุด พร้อมกับกำหนดจุด Stop Loss หากหลุด 1,067 จุด


จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50U18) 13 ก.ค 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading: Trading Long S50U18 หวังขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,074 จุด (EMA20วัน) และแนวต้านถัดไปที่ 1,090 จุด พร้อมกับกำหนดจุด Stop Loss หากหลุด 1,067 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: Reversal Up คาดทะลุแนวต้านแล้วขึ้นต่อ!!

เมื่อวานนี้ S50U18 แกว่งทรงตัวและพยายามยืนในแดนบวก สุดท้ายปิด +2.6 จุด ปัจจุบันจ่อตรงแนวต้านค่าเฉลี่ย EMA20วัน ที่ 1,074 จุด เรามอง สัญญาณ Reversal Up การกลับตัวขึ้นยังคงมีอยู่ จากส่วนต่างระหว่าง  EMA5วัน และ EMA10วัน ที่มากขึ้น บวกกับ MACD ยังคงมากกว่าค่า Signal และทั้งคู่ปรับเพิ่มต่อเนื่อง ดังนั้นวันนี้มีโอกาสสูงที่จะทะลุแนวต้าน EMA20วัน ทำให้สัปดาห์หน้ามีโอกาสแกว่งขึ้นต่อ ดังนั้นคงดำเนินกลยุทธ์ขาขึ้น คาดแนวต้านถัดไปที่ 1,090 จุด (อดีตแนวรับเดิมที่ก่อนหลุดแล้วลงแรง)

มุมมองทางทฤษฎี: ฝรั่งขายหุ้น แต่ซื้อ Futures!!!

เมื่อวานนี้ S50U18 ปิดบวกด้วย % มากกว่า Spot เล็กน้อย ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 1.55 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -6.37 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ -6.41 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะ 3 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50Z18-S50U18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.1 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.4 จุด ต่ำกว่า Theory Spread ที่ 2.67 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะ 6 เดือน ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1809A 0.16 21.6 3.11
S5028C1809B 0.63 14.0 1.22

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1809A 1.13 12.7 0.75
S5028P1809B 0.5 15.8 1.36
ข้อมูล ณ วันที่ 12/07/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button