TRUE ขายบิ๊กล็อต DIF กว่า 105 ล้านหน่วย ราคาต่ำกระดาน 5%

TRUE ขายบิ๊กล็อต DIF กว่า 105 ล้านหน่วย ราคาต่ำกระดาน 5%


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ระบุว่า วันนี้ (17 ธ.ค.) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จำนวน 105,821,017 หน่วย ให้แก่นักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยที่มาของการกำหนดราคาจำหน่ายหน่วยลงทุนนั้นได้พิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุน (book building)

ทั้งนี้ การขายหน่วยลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 1% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดใน DIF โดยหลังจากการขายหน่วยลงทุนแล้ว กลุ่มบริษัท จะยังคงถือหน่วยลงทุนในสัดส่วน ประมาณ 29% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน

อนึ่ง เช้านี้มีรายการบิ๊กล็อตหน่วยลงทุน DIF จำนวน 5 รายการ รวม 105,821,017 หน่วย ที่ราคาเฉลี่ย 15.30 บาท/หน่วย คิดเป็นมูลค่าราว 1.62 พันล้านบาท ขณะที่ราคา DIF ปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 16.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.25%

Back to top button