“ครม.” เคาะงบบัตรทอง ปี 64 กว่า 2 แสนลบ. เหมาจ่ายรายหัว 3,853 บาท/คน/ปี

“ครม.” เคาะงบบัตรทอง ปี 64 กว่า 2 แสนลบ. เหมาจ่ายรายหัว 3,853 บาท/คน/ปี


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (3 มี.ค.63)  มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 204,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,926 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2563 โดยเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมคนไทยที่มีสิทธิจำนวน 47.6 ล้านคน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการรักษาสุขภาพตามกฎหมาย

สำหรับงบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 63 เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นผลของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น , ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น , งานบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้นที่ทำนอกเวลาราชการ , ค่าบริการทางด้านทันตกรรม ให้หน่วยงานบริการร่วมกับเอกชนได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย

Back to top button