“จีน” ไฟเขียว เปิดเพิ่ม 2 ด่าน นำเข้า “ผลไม้-สินค้าเกษตรไทย” เริ่ม 30 เม.ย.นี้

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" เจรจา "ศุลกากรจีน" ผ่านฉลุย ไฟเขียว เปิดเพิ่ม 2 ด่าน "ตงซิง-ด่านรถไฟผิงเสียง" นำเข้า "ผลไม้-สินค้าเกษตรไทย" เริ่ม 30 เม.ย.นี้


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจาและทำความตกลงกับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อแก้ปัญหาการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังจีนจนประสบผลสำเร็จ

โดยจีนอนุญาตให้นำเข้าผลไม้จากไทยเพิ่มอีก 2 ด่าน คือ ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง เขตกว่างสีจ้วง จากเดิมที่อนุญาตให้นำเข้าผ่านด่านโหยวอี้กวน (เขตกว่างสีจ้วง) และด่านโม่ฮาน (มณฑลยูนาน) ซึ่งไทยจะเริ่มขนส่งตู้ผลไม้ตู้แรกจากไทยเข้าจีนผ่านด่านรถไฟผิงเสียงในวันที่ 30 เมษายนนี้

สำหรับด่านตงซิง สามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คันต่อวัน จึงเป็นด่านที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย

ขณะที่ด่านรถไฟผิงเสียง มีรถไฟวันละ 6 ขบวน ขบวนละประมาณ 15-20 ตู้ รับขนส่งต่อจากทางบกเป็นทางรถไฟจากเวียดนาม คาดว่าสามารถรับตู้ผลไม้ไทย วันละ 60-90 ตู้ หรือประมาณ 2,400-3,600 ตันต่อวัน

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกผลไม้ไปจีน ช่วงมกราคม-มีนาคม ปี 2563 มีปริมาณทั้งหมด 266,997 ตัน ผลไม้ที่ส่งออกไปจีนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ลำไย ทุเรียน มะพร้าวอ่อน ขนุน และมังคุด

ส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม(รวมปศุสัตว์-ประมง) ปี 2562 มีมูลค่า 189,844.62 ล้านบาท คิดเป็น 28.12% ของการส่งออกตลาดจีน สินค้าหลัก ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าว ไก่สด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะกลุ่มผักผลไม้ มีมูลค่าสูงถึง 64,535.88 ล้านบาท

Back to top button