BFIT ตั้ง “สิรินทิพย์ ระบิลวงศ์”-“ชัยวุฒิ วิชณีน้อย” นั่งบอร์ดบริหาร มีผลทันที


บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสิรินทิพย์ ระบิลวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ วิชณีน้อย เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

Back to top button