JMT จัดประชุมสามัญฯ ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านทุกวาระ ย้ำภาพรวมธุรกิจบริหารหนี้โตเด่น


นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ และ นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเป็นการจัดประชุมทั้งแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นรายแรกของประเทศ (Blockchain AGM Voting)

โดยกลุ่มเจมาร์ท โดยเจเวนเจอร์สเป็นผู้พัฒนา ซึ่งในที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2562 ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง เป็นอัตราการจ่ายปันผลรวม 0.58 บาทต่อหุ้น ย้ำการเป็นหุ้นปันผลเด่น และแผนการเติบโตในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกันอันดับ 1 ของประเทศไทย

Back to top button