FPT ขึ้นแท่นผู้นำอสังหาฯครบวงจร ชูกลยุทธ์ ONE PLATFORM สู่ความยั่งยืน

FPT ขึ้นแท่นผู้นำอสังหาฯครบวงจร ชูกลยุทธ์ ONE PLATFORM สู่ความยั่งยืน


“ธนพล ศิริธนชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย หรือ “FPT” ฉายภาพการเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรว่า บริษัทจะดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ ONE PLATFORM เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (One Platform for Sustainable Growth) โดยจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ (Experiences) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholders) เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผ่านหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกค้า และเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

แผน ONE–TO–THREE

วิสัยทัศน์และเป้าหมายในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า (ปี 2564-2566) ที่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังมีความผันผวนสูง FPT มีแผนธุรกิจที่เรียกว่า “ONE–TO–THREE” โดยในปี 2564  “ONE : One Platform” คือ การรวม 3 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรด้วยการเป็นผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ขณะที่ในปี 2565 “TO : Towards a Trusted Brand” คือ การเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเชื่อมั่นในฐานะผู้นำการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ที่มีสินทรัพย์ บุคลากร ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าจากการมีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนในปี 2566  “THREE : Top Three” คือ การตั้งเป้าเป็น 1 ใน 3 บริษัทผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

“ในปี 2564 ยังคงเป็นปีที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เราจึงตั้งเป้าหมายรักษารายได้ (sustain growth) ไว้ให้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งจากการปรับตัว เตรียมความพร้อม รวมถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของบริษัทที่เพิ่มขึ้น จะนำพาองค์กรผ่านพ้นสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ไปได้”

กุญแจสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

“ธนพล” กล่าวว่า กุญแจสำคัญในการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรบนแพลตฟอร์มที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

  1. Synergy การผสาน 3 กลุ่มธุรกิจศักยภาพสูงไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกันก่อให้เกิดการแบ่งปัน เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ ความชำนาญ เทคโนโลยี ทรัพยากร เงินทุน ฐานลูกค้า เพื่อสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารต้นทุนและรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost efficiency) จากการใช้ shared service เช่น ใช้คนเท่าเดิม ไม่ต้องลดคน แต่ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่หลายกลุ่มธุรกิจในการทำงานแต่ละครั้ง เป็นต้น
  2. Diversification การกระจายความเสี่ยงจากการบริหารสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่มีลูกค้าหลายกลุ่ม ทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่ง
  3. Resilience ความสามารถในการปรับตัวและการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น พร้อมรับทุกสถานการณ์ที่ท้าทายได้เป็นอย่างดี

Back to top button