สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 12.80 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 12.80 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT 1 1,000,000 12,800 12.8
ICHI 1 400,000 4,240 10.6
PTT 1 102,200 3,488 34.13
MODERN
1 1,000,000 2,400 2.4

Back to top button