TPS โชว์รายได้ 9 เดือนโต 13% พร้อมตั้งบ.ย่อย “เดอะวิน เทเลคอม” ลุยธุรกิจโทรคมนาคมเสาไฟฟ้า

TPS โชว์รายได้ 9 เดือนโต 13% พร้อมตั้งบ.ย่อย "เดอะวิน เทเลคอม" ลุยธุรกิจโทรคมนาคมเสาไฟฟ้า


นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทเดอะวิน เทเลคอม จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา สำรวจ ติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมเสาไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท ซึ่ง TPS ถือหุ้นในสัดส่วน 56% บริษัทฯ คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย

“การจัดตั้งบริษัทเดอะวินฯ เป็นบริษัทย่อยในครั้งนี้ เพื่อรองรับงานด้านติดตั้งสายสื่อสารโทรคมนาคมเสาไฟฟ้า และเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลัก ซึ่งเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสในการรับงานใหม่ๆ ได้อย่างครบวงจรและสิ่งสำคัญช่วยสร้างรายได้เพิ่มได้ในอนาคต”  นายบุญสม กล่าว

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 523.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 463.76  ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 38.07  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.93% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 37.72  ล้านบาท  ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2563 มีรายได้รวม 180.17 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่  10.83 ล้านบาท

โดยปัจจัยที่ทำให้รายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนได้ตามกำหนด รวมทั้งมีรายได้จากการให้บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบภายหลังการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหญ่ และมั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ประมาณ 15-20%

“ผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปีนี้ เป็นที่น่าพอใจ แม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่บริษัทฯ ยังสามารถทำรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ จากนี้ไปบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือให้มีเข้ามา และจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว”นายบุญสมกล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ๆ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

 

 

Back to top button