สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 77 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 77 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 1 2,000,000 77,000 38.5
GULF 1 1,000,000 37,540 37.54
TISCO 1 200,000 15,600 78
BDMS
1 656,900 14,813 22.55
BBL-F 1 100,000 11,950 119.5
AOT 1 100,000 6,675 66.75
SPALI 1 175,700 3,542 20.16
PTTG13C2103A 1 6,000,000 3,240 0.54
MAJOR-F 1 4,000 66 16.5
MAX 2 3,000,000 36 0.01

Back to top button