UPA แจงไร้การติดต่อจากผถห. หลังบิ๊กล็อตโผล่ 1.3 พันล้านหุ้น ยันไม่กระทบธุรกิจ

UPA แจงไร้การติดต่อจากผถห. หลังบิ๊กล็อตโผล่ 1.3 พันล้านหุ้น ยันไม่กระทบธุรกิจ


บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1,300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

โดยขณะนี้บริษัทฯยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าทำรายการดังกล่าว หากบริษัทฯ มีข้อมูลเพิ่มเติม จะรีบดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯที่มีนัยสาคัญ

Back to top button