“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ลาออกบอร์ด IRPC มีผล 1 ม.ค.64

"ชาญศิลป์ ตรีนุชกร" ลาออกบอร์ด IRPC มีผล 1 ม.ค.64


บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) หรือ IRPC ระบุว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ
และประธานกรรมการ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
เป็นต้นไป

Back to top button