CPF ผนึก “กองทัพบก” ส่งอาหารจากใจ หนุนชุมชน จ.นนทบุรี ต้านภัย “โควิด-19”


พลโทวิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พร้อมด้วย นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 แก่ชาวชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ (9 ก.พ.64) ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี

โดยพลโทวิรัตน์ นาคจู กล่าวว่า หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดล้างสิ่งปนเปื้อน และทำโรงครัวเคลี่อนที่แจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน

“การผนึกกำลังทำความดีของเครือซีพี-ซีพีเอฟ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยอีกทางหนึ่ง นับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีความเสียสละและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

ด้าน นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF กล่าวว่า เครือซีพี-CPF โดยดำริของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี มีความเข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ดำเนินโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มาโดยตลอด และการเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพบกในครั้งนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคคุณภาพ ประกอบด้วย เนื้อไก่ 500 กก. เนื้อหมู 500 กก. ไข่ไก่สด 6,000 ฟอง ข้าวสารตราฉัตร 6,500 กก. น้ำดื่ม 5,000 ขวด

นอกจากนี้ยังมีหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 50,000 ชิ้น และกาแฟมวลชน 300 ถ้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน 5 ชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ชุมชนบางขวาง ชุมชนโยกย้าย ชุมชนศรีพรสวรรค์1 ชุมชนศรีพรสวรรค์ 2 และชุมชนซอยแสงเทียน รวม 500 หลังคาเรือน

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน ภายใต้หลักคิด Good Citizen Organization ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ ซีพี-ซีพีเอฟเป็นบริษัทที่ร่วมสร้างและดูแลสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประเทศ

Back to top button