DRT กำไรปี 63 ลดลงเล็กน้อย เหลือ 557 ลบ. ยังแจกปันผล 0.22 บ.


บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รายงานผลประกอบการปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

ขณะที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด) 0.22 บาทต่อหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 9 มี.ค. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 2564

Back to top button