FN เจอพิษ “โควิด-19” ฉุดผลงานปี 63 พลิกขาดทุน 28 ลบ. ยังปันผล 0.0037 บ. XD 12 มี.ค.64

FN เจอพิษ "โควิด-19" ฉุดผลงานปี 63 พลิกขาดทุน 28 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 8.8 ลบ. ยังปันผล 0.0037 บ. XD 12 มี.ค.64


บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 พลิกขาดทุน เนื่องจากรายได้รวมเท่ากับ 727.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.41 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากคำสั่งใหปิดสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวของจังหวัดต่างๆและกรุงเทพมหานคร จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการจากภาครัฐกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวและจำกัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่จำป็น แม้ว่าทางบริษัทจะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการขายออนไลน์ที่เติบโตก็ตาม

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0037 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 12 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2564

Back to top button