“ออมสิน” เว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรม ชดเชยกรณีแอป “MyMo” ล่ม พร้อมเร่งปรับปรุงระบบ

"ออมสิน" เว้นค่าธรรมเนียมธุรกรรมการเงิน ชดเชยกรณีแอป "MyMo" ล่ม พร้อมเร่งปรับปรุงระบบ


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ตามที่ระบบแอป MyMo ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้นั้น ธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่แอป MyMo ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการถอน หรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อน ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง

2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี ทุกประเภทบัตร

3. ค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท

4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี ยกเว้นการขอใบแจ้งความและให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้

6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี/ปีแรก ของบัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์

พร้อมกันนี้ นายวิทัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ธนาคารออมสิน ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการแอป MyMo ในครั้งนี้ โดยธนาคารฯ ได้เร่งรัดบริษัทผู้ให้บริการระบบ MyMo และได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างเร่งหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด”

Back to top button