เปิดโผหุ้น “กลุ่มสินเชื่อ” โชว์กำไรสม่ำเสมอ 9 ไตรมาส!

เปิด 15 หุ้น “กลุ่มสินเชื่อ” พื้นฐานแกร่ง สามารถโชว์กำไรสม่ำเสมอติดต่อ 9 ไตรมาส นับตั้งแต่ Q1/62 จนถึง Q1/64 !!!


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ขอนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) “กลุ่มสินเชื่อ” สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ไตรมาส 1/2562 จนถึงไตรมาส 1/2564 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการคัดกรองจากข้อมูลส่วนหนึ่งที่ทาง นายสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายมีเดียร์มาร์เก็ตติ้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสเเอล จำกัด มีการรวบรวมข้อมูลไว้ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องของงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งหมด

โดยการคัดกรองหุ้นในกลุ่มสินเชื่อ พบว่าหุ้นสามารถทำกำไรสุทธิสม่ำเสมอต่อเนื่องหลายไตรมาส ได้แก่ AMANAH, ASK, BAM, CHAYO, IFS, JMT, KTC, MICRO, MTC, NCAP, PL, S11, SAWAD, THANI และ TK

ตัวอย่างเช่น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 1,589.42 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 1,323.28 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 1,319.17 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 1,319.17 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 5,524.07 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 1,641.14 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 1,149.16 ล้านบาท, ไตรมาส3/2563 กำไรสุทธิ 1,221.08 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 1,321.49 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 5,332.87 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 1,633.81 ล้านบาท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 144.53 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 148.46 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 189.63 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 201.75 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 684.36 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 206.81 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 226.95 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 283.17 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 330.12 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 1,047.04 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 282.83 ล้านบาท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 1,005.36 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 1,020.78 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 1,080.40 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 1,130.92 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 4,237.47 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 1,237.34 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 1,266.55 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 1,339.97 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 1,370.06 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 5,213.92 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 1,373.66 ล้านบาท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 843.05 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 873.70 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 947.16 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 1,092.59 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 3,756.49 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 1,032.88 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 982.25 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 1,289.18 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 1,289.18 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 4,508.33 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 1,360.95 ล้านบาท

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ S11 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 135.02 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 127.65 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 132.55 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 133.85 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 529.07 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 110.56 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 164.16 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 120.44 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 96.11 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 491.26 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 86.52 ล้านบาท

            นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นสามารถดูรายละเอียดหุ้นกลุ่มสินเชื่อสามารถทำกำไรสุทธิสม่ำเสมอติดต่อ 9 ไตรมาสจากตารางประกอบ

อย่างไรก็ตามหุ้นข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าเป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง!!!

Back to top button