หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 12 ก.ค.64


GUNKUL

ระดับราคา ได้ฟอร์มตัวในรูปแบบสามเหลี่ยมแบบ Flag ที่จะมีแนวต้านDowntrend Line สำคัญ 4.88บาท ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ในการขึ้นที่ 5.25 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ และ Follow

Buy เหนือ4.88 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 4.70 4.56

แนวต้าน 5.05 5.25

Stop Loss 4.50 บาท

 

KGI

ระดับราคา ได้มีสัญญาณ Reversal Pattern ของแท่งเขียวใหญ่ เป็นสัญญาณเริ่มของTechnical Rebound อย่างจริงจัง หลังจากตกต ่าลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 6.40 6.25

แนวต้าน 6.95 7.45

Stop Loss 6.10 บาท

 

EPG

ระดับราคา น่าจะปรับฐานราคาเสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่าจะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้น ตามสัญญาณซื้อที่ Break11.70 บาทขึ้นมา เป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือTarget ในการขึ้นที่ 13.10 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 11.90 11.70

แนวต้าน 12.70 13.10

Stop Loss 11.50 บาท

 

CRC

ระดับราคา ได้มีสัญญาณ Reversal Pattern ของแท่งเขียวใหญ่ เป็นสัญญาณของเริ่มของTechnical Rebound อย่างจริงจัง หลังจากตกต่ำลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 33.00 32.25

แนวต้าน 34.75 36.00

Stop Loss 31.00 บาท

Back to top button