หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 29 ก.ค.64


SIRI

แนวโน้มในระยะสั้นๆ ได้มีทิศทาง Positive เมื่อ Volume แรงซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ พร้อมกับRSI ได้ส่งสัญญาณ Bullish Divergent ที่ทำให้พร้อมจะBreak 1.23 บาท เพื่อเป็นสัญญาณซื้อได้

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม และพร้อม

Follow Buy เหนือ1.23 บาท

แนวรับ 1.15 1.13

แนวต้าน 1.28 1.36

Stop Loss 1.11 บาท

 

STARK

4.28 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่โดน Break ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่ และจะมีแนวต้านเป้ าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 4.90 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 4.32 4.28

แนวต้าน 4.46 4.56

Stop Loss 4.22 บาท

 

BCPG

14.90 บาท เป็นแนวต้าน Neckline ของรูปแบบ VShape ที่หาก Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 16.20 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

14.90 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 14.70 14.50

แนวต้าน 15.30 15.70

Stop Loss 14.40 บาท

 

 

EA

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern เป็นแท่งเขียวใหญ่พร้อม Volume ขึ้นจาก Strong Support ของแนวโน้ม Sideway ที่มีChannel 57.25- 64.50 บาท

กลยุทธ์ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ 59.50 57.25

แนวต้าน 62.00 64.50

Stop Loss 56.75 บาท

Back to top button