เช็ก! รพ.เอกชนแจงปมจอง “โมเดอร์นา” ยันได้ครบ –ไม่เทลูกค้า

เช็ก! 6 รพ.เอกชนแจงปมจอง "โมเดอร์นา" ยันได้ครบตามลงทะเบียนในระบบ–ไม่เทลูกค้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 15,000 รายต่อวัน ทำให้มีกระแสข่าวต่าง ๆออกมาทำให้ผู้สั่งจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ เกิดความกังวล เกรงว่าจะไม่ได้รับวัคซีนที่สั่งจองไว้

อีกทั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ออกแถลงการณ์ เรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ถึงผู้จองวัคซีนกับทางโรงพยาบาล โดยให้เหตุผลว่าทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนที่ไม่ครบ ตามจำนวนที่โรงพยาบาลสั่งจองไป จึงทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองได้

ทางโรงพยาบาลจึงขอคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาให้ผู้รับบริการ โดยจะคืนเงินมัดจำให้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว และขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง

จากกรณีดังกล่าวทำให้ประชาชาชนที่สั่งจองวัคซีนในโรงบาลเอกชนหลายแห่งเกิดความกังวล และได้ทยอยออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพื่อยืนยันการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่จองไว้ในระบบ อาทิ โรงพยาบาลปิยะเวท,โรงพยาบาลวิภาวดี,โรงพยาบาลวิมุต,โรงพยาบาลธนบุรี,โรงพยาบาลนครธน,เครือ รพ.เกษมราษฎร์ แต่มีเพียงโรงพยาบาลอินทรารัตน์ที่ประกาศคืนเงินมัดจำลูกค้า ซึ่งระบุไว้ดังนี้

ปิยะเวทยันจ่ายค่าวัคซีนแล้ว

วันนี้ (26 ก.ค.64) เฟซบุ๊กโรงพยาบาลปิยะเวทได้แจ้งถึงการจัดสรรวัคซีนทางเลือก ใจความว่า ตามที่ได้มีข่าวสารต่าง ๆ บนสื่อโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา จนทำให้ผู้รับบริการเกิดความสับสน

ทางโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ขอยืนยันว่าขณะนี้ได้ทำสัญญากับองค์การเภสัชกรรม และชำระเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการได้รับวัคซีนจะเป็นไปตามที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด ประมาณไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) และจะได้รับพร้อม ๆ กันทุกโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบพระคุณที่ไว้วางใจโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564

รพ.วิภาวดี ยัน ได้โมเดอร์นาให้ลูกค้าจองทุกคน

เมื่อวานนี้ (25 ก.ค.) โรงพยาบาลวิภาวดีได้ประกาศเรื่องวัคซีนโมเดอร์นา โดยระบุว่า โรงพยาบาลวิภาวดีขอยืนยันว่าทุกท่านที่จองวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้ เนื่องจากโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดีมีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และโรงพยาบาลก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและรอเวลาที่วัคซีนโมเดอร์นาจะเข้ามา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

รพ.วิภาวดี ยัน ได้โมเดอร์นาให้ลูกค้าที่จองทุกคน หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่น

รพ.วิมุต ยันได้วัคซีนพอตามระบบ 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลวิมุตได้ประกาศรับรองผ่านเพจเฟซบุ๊ก Vimut Hospital ต่อการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาว่า จะมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่จองไว้ในระบบ คาดว่าจะได้รับในเดือนตุลาคมที่จะถึง ข้อความทั้งหมด มีดังนี้

จากที่โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ในเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ได้มีผู้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ถึงการจัดสรรวัคซีนทางเลือกดังกล่าวต่อจำนวนผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิมุตขอแจ้งว่า โรงพยาบาลของเราได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในปริมาณที่เพียงพอต่อผู้ที่จองไว้ตามระบบ และได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย

โรงพยาบาลวิมุตคาดว่าจะได้รับวัคซีนในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป และจะมีการทยอยส่งมอบวัคซีน จนถึงเดือนมีนาคม 2565 ตามประกาศขององค์การเภสัชกรรม

โรงพยาบาลวิมุตจะแจ้งกำหนดการ วัน-เวลา ที่ท่านจะสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เมื่อได้รับยืนยันการส่งมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ต่อไป

รพ.ธนบุรี ยันจ่ายเงิน อภ.แล้ว

เพจเฟซบุ๊ก Thonburi Healthcare Group ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่มีผู้สอบถามความคืบหน้าเรื่องการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอเรียนแจ้งว่าขณะนี้ทางบริษัทได้ทำสัญญา พร้อมชำระเงินกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เรียบร้อยแล้ว โดยอภ.มีกำหนดจะส่งมอบวัคซีนประมาณไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะอีกครั้ง

รพ.นครธน เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นารอบพิเศษ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลนครธนแจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กเรื่อง การเปิดจองวัคซีนทางเลือกรอบพิเศษ หลุดจอง ด่วน วัคซีนมีจำนวนจำกัด โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากโรงพยาบาลได้มีการเปิดลงทะเบียนและชำระเงินจองวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีผู้ที่สละสิทธิ์ ไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลจึงจะเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นารอบพิเศษพร้อมชำระเงิน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด

ลงทะเบียนและชำระเงิน​ ผ่าน​ QR​ Code​ (วันที่​ 1​ ส.ค. 64​ เวลา​ 10.00​ น.​ เป็นต้นไป)​ ราคา 1,650 บาท/เข็ม (จำกัดการซื้อไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 ท่าน)

เครือ รพ.เกษมราษฎร์ ยันไม่เทลูกค้า

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เครือ รพ.เกษมราษฎร์ ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โดยระบุว่า โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ และ รพ.เวิลด์เมดิคอล ขอยืนยันว่าผู้ที่ทำการจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาล จะได้รับวัคซีนตามที่จองซื้อไว้

เนื่องจาก รพ.มีเครือข่ายหลายสาขา ทำให้มีวัคซีนให้ลูกค้าเพียงพอ และทาง รพ.หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

รพ.อินทรารัตน์ คืนค่ามัดจำ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ออกแถลงการณ์ เรื่อง การคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ถึงผู้จองวัคซีนกับทางโรงพยาบาล โดยให้เหตุผลว่าทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนที่ไม่ครบ ตามจำนวนที่โรงพยาบาลสั่งจองไป จึงทำให้ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองได้

ทางโรงพยาบาลจึงขอคืนเงินค่ามัดจำวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาให้ผู้รับบริการ โดยจะคืนเงินมัดจำให้ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับหลักฐานครบถ้วนแล้ว และขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง

การออกแถลงการณ์ของโรงพยาบาลอินทรารัตน์ เกิดขึ้นหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าไปทวงถามเรื่องการแจ้งยกเลิกการจองวัคซีน ซึ่งต่อมาแอดมินเพจได้เข้ามาชี้แจงว่า ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นามาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปกับทางองค์การเภสัชกรรม การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นานี้ ทางโรงพยาบาลไม่มีสิทธิโต้แย้งใด ๆ เนื่องจากเป็นมติของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีหลายโรงพยาบาลที่โดนตัดโควตาไป และได้รับจัดสรรมาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปเช่นกัน

โดยทางโรงพยาบาลสั่งจองไป 20,000 โดส พอสำหรับทุกท่าน แต่ได้รับจัดสรรมาเพียง 13,140 โดส จากทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นคนตัดสินว่าแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับจำนวนวัคซีนเท่าไหร่ (มี 277 โรงพยาบาลที่เข้าร่วม ทุกโรงพยาบาลที่มียอดจองเกิน 10,000 โดส โดนตัดจำนวนวัคซีนที่จะได้ ลดลงทุกโรง)

ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าบางท่าน โดยได้แจ้งท่านที่โดนตัดสิทธิ (ดูตามลำดับการโอนเงิน) ไปทาง e-mail แล้ว เพื่อให้กรอกและส่งข้อมูลในการรับเงินคืน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะรีบดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุด

สังกัด Moderna แจงส่งวัคซีนล่าช้า

บริษัท Moderna ผู้พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 รายใหญ่ของสหรัฐกล่าวว่าโรงงานผลิตวัคซีนในต่างประเทศกำลังเผชิญกับความล่าช้าในการทดสอบในห้องปฏิบัติการซึ่งจะส่งผลให้การส่งมอบวัคซีนในหลายประเทศล่าช้ากว่ากำหนด

โดย Moderna ระบุว่าขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว แต่เนื่องจากทางบริษัทมีสินค้าสำรองไม่เพียงพอ จึงอาจส่งผลให้การส่งมอบวัคซีนในช่วง 2 ถึง 4 สัปดาห์นี้ล่าช้ากว่ากำหนด

บริษัทออกมาแถลงหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวว่า Moderna เลื่อนกำหนดการจัดส่งวัคซีนจากปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นเดือนสิงหาคมโดยให้เหตุผลว่าเกิดปัญหาด้านการผลิตวัคซีน

ขณะที่เกาหลีใต้กำลังขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานผู้ผลิตชิปตลอดจนพนักงานในภาคอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ จึงทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้วัคซีนของ Pfizer

จอง อึล-ยัง หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อวัคซีนเผยว่าปัญหาด้านการผลิตที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับ Lonza บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติสวิสและบริษัทในสเปนซึ่งทำหน้าที่บรรจุขวดสำหรับวัคซีน Moderna

ดังนั้นปัญหานี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาสำหรับประเทศอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีนจากโรงงานเดียวกัน

ทั้งนี้ เกาหลีใต้สั่งซื้อวัคซีนจาก Moderna รวมทั้งสิ้น 40 ล้านโดสซึ่งได้รับแล้วประมาณ 1.1 ล้านโดส ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับการแพ่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 4 โดยมีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ 1,000 รายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม

อย่างไรก็ตาม Moderna ยืนยันว่ากำลังดำเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนได้อย่างรวดเร็วที่สุดและมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าความล่าช้าครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศใดบ้าง

อนึ่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ในนามบริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย อย่างเป็นทางการ ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ประมาณ 5 ล้านโดส โดยวัคซีนทั้งหมดจะทยอยนำเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ต่อเนื่องไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นไปตามช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ 

Back to top button