“ตลท.” เตือนนลท.เทรดหุ้น T หลังราคาพุ่งต่อเนื่อง-ไร้ปัจจัยพื้นฐานรองรับ

“ตลท.” เตือนนลท.เทรดหุ้น T หลังราคาพุ่งต่อเนื่อง-ไร้ปัจจัยพื้นฐานรองรับ แถมติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ยาวถึง 19 ต.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยว่า ตลท.เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด โดยในช่วงเวลาดังกล่าว T ชี้แจงผ่านระบบ ตลท.ว่าไม่มีพัฒนาการสำคัญที่กระทบต่อสภาพการซื้อขายที่ปรับตัวขึ้น และ ตลท.ได้เตือนผู้ลงทุนมาแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

เนื่องจากผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหลักทรัพย์ T ได้หากราคาผันผวน จึงขอให้พิจารณาปัจจัยพื้นฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลท.ให้รอบคอบ นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ T อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยจากการติดตามสภาพการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาพบว่า หลักทรัพย์ T ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และในวันนี้ (6 ตุลาคม 2564) ราคาปรับตัวมาปิดภาคเช้าที่ระดับสูงสุด (New high) ที่ 0.56 บาท ด้วยค่า P/E ขาดทุน และ P/BV ที่ 42.81 เท่า

สำหรับปัจจุบันหลักทรัพย์ T อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.-19 ต.ค. 2564 ซึ่งบริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้ 1.ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ T ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ,2.บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ T คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี และ 3.บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ T ในวันเดียวกัน (ห้าม Net Settlement)

Back to top button