จับตา BE8 เด้ง! รับกำไรปี 66 โตทะลัก 76% แตะ 244 ล้านบาท

จับตา BE8 เด้ง! รับผลประกอบการปี 66 โตเด่น หลังทำกำไรปี 66 โตทะลัก 76% แตะ 244 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 139 ล้านบาท รับรายได้ให้บริการด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น


บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 รายงานผลประกอบการปี 66 สิ้นสุด ธ.ค.66 มีดังนี้

สำหรับ BE8 รายงานผลประกอบการปี 66 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,409.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,604.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 199.40 จากการให้บริการทั้งในส่วนของการให้บริการด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี และ การให้บริการด้านเทคโนโลยี เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1.การเติบโตของความต้องการของลูกค้าในการทำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น องค์กรส่วนใหญ่ยังมีความต้องการลงทุนใน นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และรวมไปถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2.การที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในหลากหลายประเภทและหลากหลายธุรกิจ โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม ในการให้บริการ แบบครบวงจร

โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 ราคาหุ้น BE8 ปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 27 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง สูงสุดที่ระดับ 27.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 26.75 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.70 ล้านบาท

ด้าน นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  BE8 เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 250.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 111.63 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 80.53 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 138.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการร่วมกันในกลุ่มบริษัท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 2,409.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,604.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 199.40 %  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการ 810.97 ล้านบาท

นายอภิเษก กล่าวต่อว่า การเติบโตของรายได้ทั้งในส่วนของการให้บริการด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี และ การให้บริการด้านเทคโนโลยี เป็นผลมาจากการเติบโตของความต้องการของลูกค้าในการทำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยองค์กรส่วนใหญ่ยังมีความต้องการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมุลขนาดใหญ่ และรวมไปถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้กลุ่ม BE8  ยังได้มีการร่วมทุนและลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยการให้บริการแบบครบวงจร

ทั้งนี้หากแยกประเภทของรายได้จากลักษณะการให้บริการพบว่า ในปี 2566  กลุ่ม BE8  มีรายได้จากการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี 1,098.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 697.96 ล้านบาทหรือ 174.26 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ขณะที่มีรายได้จากกลุ่มการให้บริการด้านเทคโนโลยีในส่วนของการขายและการเช่าใช้สิทธิการใช้งาน  740 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 506.97 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 217.11 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  และมีรายได้จากการดูแลระบบเทคโนโลยีและการจัดหาบุคลากรเทคโนโลยี  570. 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 399.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 234.19% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรวม สิ้นสุดปี 2566 เป็นจำนวน 3,988.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 65.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นสุดปี 2565 ที่มีทรัพย์สินรวม  3,922.79 ล้านบาท ขณะที้มีหนี้สินรวม 1,188.97 ล้านบาท ลดลง 180.75 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องมาจากการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยในระหว่างงวด โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,799.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 246.59 ล้านบาท จากปีสิ้นปี 2565 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,553.06 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9.66 %  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงาน

Back to top button