ประชุมครม.วันนี้ จับตาเคาะตั้งงบเพิ่มเติมปี 67 ใช้จ่ายโครงการเงินดิจิทัล

เปิดวาระการประชุมครม. 21 พ.ค. สำนักงบฯ จะเสนอตั้งกรอบงบรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 67 จำนวน 1.22 แสนล้าน เอาไว้ใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต..


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 พ.ค.67) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมครม. แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ มี วาระ ครม. ที่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา มีดังนี้

สำนักงบประมาณ จะเสนอครม. พิจารณาตั้งกรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 67 จำนวน 1.22 แสนล้านบาท จากวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนื่องจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เสนอโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform) ให้ครม. พิจารณา เพื่อนำมาใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต รวมทั้งรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ของรัฐให้กับประชาชนด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงอุตสาหกรรม)

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงออเงิน เขตสายไหมแขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ….

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานผลการเดินทางเยือนเมืองเชินเจิ้น-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์.

Back to top button