กองทัพอากาศ จับมือ THCOM มุ่งพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีการบินและอวกาศ เสริมความมั่นคงประเทศ

กองทัพอากาศ ร่วมมือกับ THCOM ร่วมพัฒนาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ


ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (7 มิ.ย. 67) ที่กองบัญชาการกกองทัพอากาศ ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กองทัพอากาศ (ทอ.) ร่วมมือกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM โดยเป็นการสานคความร่วมมือกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำภารกิจต่าง ๆ และการรักษาน่านฟ้าและห้วงอวกาศไทย ให้แก่กองทัพอากาศ ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THCOM  ร่วมลงนามในครั้งนี้

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกันศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการบินและอวกาศเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีการบินและอวกาศล้ำสมัย  ภายใต้ข้อตกลง 3ข้อ นั่นก็คือ 1. การวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับที่จะปฏิบัติการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีอวกาศเพื่อขยายศักยภาพด้านการบินให้ครอบคลุมอาณาบริเวณดูแลของกองทัพมากยิ่งขึ้น 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็กล้ำสมัยที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการทางการทหารของ ทอ. ด้วยการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ และ 3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านจรวดนำส่งดาวเทียมและปูทางไปสู่การพัฒนาท่าอวกาศยานทหารเพื่อความมั่นคงในอนาคต

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศ มีแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ Unbeatable Air Force โดยมุ่งเน้นให้ กองทัพอากาศมีการจัดหายุทโธปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็น New S-Curve ตัวที่ 12 ของประเทศ และเป็นอีกความหวังใหม่ในการยกระดับเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ตลอดจนเป็นฐานการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับประเทศชาติในระยะยาว

“การร่วมมือกับไทยคมจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมาช่วยเสริมทัพความแข็งแกร่งให้แก่ ทอ. มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและขยายขีดความสามารถด้านการบินและอวกาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประเทศชาติเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างวัฒนาถาวร” พลอากาศเอก พันธ์ภักดี กล่าว

นายปฐมภพ กล่าวว่า  THCOM เป็นผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมชั้นนำของประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจาก ทอ. ในการร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศ โดยไทยคมจะนำความเชี่ยวชาญในด้านดาวเทียมสื่อสารและเทคโนโลยีอวกาศ มาบูรณาการร่วมกันกับ ทอ. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เกิดเป็นเทคโนโลยีการบินและอวกาศล้ำสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจในด้านต่าง ๆ ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

“การร่วมมือกันกับกองทัพอากาศครั้งนี้มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก เพราะเราเป็นบริษัทที่ทำเรื่องดาวเทียมสื่อสารรายเดียวในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นคนไทยก็มองว่าการที่ใช้ความสามารถของวิศวกรไทยนั้นสำคัญมากในการมาเสริมการป้องกันประเทศ ในโลกนี้มีการรบกันสู้กันตลอดกาล แต่ช่วงนี้ที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าถ้าสังเกตุบทบาทของดาวเทียมมีผลต่อสนามรบมาก อันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนต่อการป้องกันประเทศ เราเป็นบริษัทไทยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาวิธีที่จะป้องกันประเทศ และเอาเทคโนโลยีระดับอวกาศมาเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ในโลกสมัยนี้ถ้าเราไปพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศอาจจะมีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้น ส่วนในเรื่องเชิงพานิชย์ก็มีโอกาส แต่ตอนนี้จะโฟกัสในเรื่องการวิจัยมากกว่า” นายปฐมภพ กล่าวว่า.

Back to top button