จับตา ! 4 หุ้นเพิ่มทุนเข้าใหม่เสี่ยงไดลูทหนัก

จับตา ! 4 หุ้นเพิ่มทุนเข้าใหม่เสี่ยงไดลูทหนัก


ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่จะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายตั้งแต่วันนี้ (11 ก.ค.) เป็นต้นไป เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มเข้ามานั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้ราคาหุ้นไดลูทสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มเข้ามาว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน หรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหุ้นจดทะเบียน สำหรับบจ.ที่จะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายตั้งแต่วันนี้มี 4 บริษัทดังนี้

 

1. บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 7,610,459,552 หุ้น ทุนเดิม 761,045,955.20 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 109,195,818 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 771,965,537.00 บาท หุ้นสามัญ 7,719,655,370 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10000 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TT-W2 จำนวน 104,294,000 หน่วย ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 109,195,818 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.047 ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 มิ.ย. 2559

 

2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ BTS มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 11,929,349,186 หุ้น ทุนเดิม 47,717,396,744.00 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 5,530,126 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 47,739,517,248.00 บาท หุ้นสามัญ 11,934,879,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W ครั้งที่ 1 จำนวน 4,222,600 หน่วย ใช้สิทฺธิแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700,937 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 0.166 ราคาใช้สิทธิ 4.22 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 มิ.ย.59 อีกทั้งจัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W ครั้งที่ 2 จำนวน 4,829,189 แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,829,189 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ 5.01 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 มิ.ย.59

 

3. บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 7,133,530,653 หุ้น ทุนเดิม 3,566,765,326.50บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 2,248,829หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 3,567,889,741.00 บาท หุ้นสามัญ 7,135,779,482 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50000 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 2,042,539 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 2,248,829 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.101 ราคาใช้สิทธิ 3.904 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 มิ.ย.59

 

4. บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGPRO มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 9,974,330,743 หุ้น ทุนเดิม 1,994,866,148.60 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 200,000,000หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 2,034,866,148.60 บาท หุ้นสามัญ 10,174,330,743 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.20000 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W1 200,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000  หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 :1 ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 มิ.ย.59

 

Back to top button