WINMED ครึ่งปีหลังสดใส

ภาพรวมทิศทางของ WINMED ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีการเติบโตโดดเด่นทั้งรายได้และกำไร เนื่องจากธุรกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น


คุณค่าบริษัท

ภาพรวมทิศทางของ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีการเติบโตโดดเด่นทั้งรายได้และกำไร เนื่องจากธุรกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 60% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่ 40%

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 บริษัทเตรียมออกสินค้าใหม่ นวัตกรรมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด ให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังคงมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มขึ้น บริษัทมองว่าภาวะการแพร่ระบาดดังกล่าวจะไม่หายไปอย่างรวดเร็ว แม้จะมีวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนออกสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์ ชุดทำความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และสถานพยาบาล สำหรับช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่ม B2C ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสุขภาพ มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้า B2B อาทิ กลุ่มโรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ คลินิก ร้านขายยาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใช้กลยุทธ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ควบคู่การตลาดออฟไลน์ (OMNI Channel) เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ชุดเก็บเซลล์จากช่องคลอดด้วยตนเองเพื่อส่งตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (HPV Self-collect) อยู่ระหว่างขออนุญาตจดสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2564 โดยธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรียังมีการขยายตัวที่ดี เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐ โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจหาเชื้อ HPV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ส่วนธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัด กลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต และกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางโลหิต คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัว จากความคืบหน้าของการกระจายฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าจากการที่บริษัทเดินหน้ากลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าบริษัทจะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ให้อยู่ที่ 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวมลดลงเหลือ 118.96 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 131.38 ล้านบาท แต่บริษัทกลับทำกำไรสุทธิ 10.56 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 9.54 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนขายที่ลดลง

ดังนั้น ดูภาพรวมแล้วเชื่อว่าในปีนี้ผลการดำเนินงานยังโดดเด่น!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท วินเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด 182,785,820 หุ้น 45.70%
  2. Dara Investment Limited 54,598,320 หุ้น 13.65%
  3. นางสาวจิณหธาน์ ปัญญาศร 38,954,860 หุ้น 9.74%
  4. นายนันทิยะ ดารกานนท์ 4,334,760 หุ้น 1.08%
  5. นางพินิจพร ดารกานนท์ เกษมทรัพย์ 3,660,940 หุ้น 0.92%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายเทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  2. นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายอัมริณ ภัทรนาวิก กรรมการ
  4. นายธนกร วิทยะสิรินันท์ กรรมการ
  5. นายมนัส สุภาพ กรรมการ

Back to top button