สิ่งที่เราเป็นสุข

วันนี้เป็นวันกีบี่ ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร ในด้านมนุษยสัมพันธ์ควรเสริมสร้างให้ดี เพื่อปูทางสำหรับธุรกิจในภายภาคหน้า


โหงวเฮ้งหุ้น

การที่เราไม่อยากได้ ไม่อยากมี

ไม่อยากเป็นเจ้าของต่อสิ่งใด ๆ

สิ่งนั้นแหละทำให้เราเป็นสุขได้

วันนี้เป็นวันกีบี่ เป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การแสวงลาภที่ไม่ต้องการใช้แรงงาน แต่ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร ในด้านมนุษยสัมพันธ์ควรเสริมสร้างให้ดี เพื่อปูทางสำหรับธุรกิจในภายภาคหน้า

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ THCOM หรือ ADVANC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ RCL และ TTA

คติวันนี้ “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

Back to top button