ฝันสู่จริง

วันนี้เป็นวันกะซิง ดวงวันนี้ธรรมดาสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อน อย่าประมาท อยู่ในการค้าธุรกิจนั้นมีชื่อเสียง


โหงวเฮ้งหุ้น

ทุกความปรารถนาสามารถนำไปสู่ความฝัน

ทุกความฝันสามารถนำไปสู่ความเป็นจริง..

วันนี้เป็นวันกะซิง ดวงวันนี้ธรรมดาสามัญ ประกอบกิจเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อน อย่าประมาท ธุรกิจวันนี้ อยู่ในการค้าธุรกิจนั้นมีชื่อเสียงและเครดิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ฉะนั้นทำการค้าพึงระวังเครดิตชื่อเสียงทางการเงินให้ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ YGG หรือ BBIK

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ LHK และ INOX

คติวันนี้ “ความสุขเกิดได้ เมื่อปล่อยวางความทุกข์”

Back to top button