GULF เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ปรากฏการณ์ Global Energy Transition กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเข้มข้น ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือการบรรลุ Net Zero ทั่วโลกภายในปี 2050


ปรากฏการณ์ Global Energy Transition กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเข้มข้น ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือการบรรลุ Net Zero ทั่วโลกภายในปี 2050 ทำให้บริษัทพลังงานต่าง ๆ ปรับรูปแบบธุรกิจด้วยแนวทาง Energy Transition รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย หนึ่งในบริษัทพลังงานไฟฟ้ายักษ์ใหญ่สุดของตลาดหุ้นไทย ที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมากสุด นั่นคือบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ภายใต้บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด ด้วยการประกาศจับมือพันธมิตรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา

เริ่มจากการส่งบริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด จับมือกับบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด (Altervim) ที่ถือหุ้นโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ร่วมจัดตั้งบริษัท เอจี โคราช จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) โดย GULF1 สัดส่วน 50% และ Altervim สัดส่วน 50% มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค้าภาคธุรกิจ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ตามมาด้วยการจับมือกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC จัดตั้งบริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด (SG Solar) ในประเทศไทย โดย GULF1 และ SCG Cleanergy ถือหุ้นสัดส่วนฝ่ายละ 50% มีทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและมีแผนขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม ที่อยู่ในเครือข่ายของทั้ง 2 กลุ่มบริษัทด้วย

พร้อมจับมือบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ถือหุ้น 99.99% เพื่อจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ดำเนินธุรกิจโซลาร์รูฟบนพื้นที่ร้านไทวัสดุ เพื่อขายไฟฟ้าให้กลุ่มเซ็นทรัล ประเดิมร้านไทวัสดุ 5 สาขาก่อนขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยกลุ่มเซ็นทรัลฯ และ GULF1 ถือหุ้นบริษัทละ 50% ทุนจดทะเบียน  90 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายไฟฟ้าให้กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือฯ

นอกจากนี้อนุมัติให้บริษัท กัลฟ์รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นสัดส่วน 100% เข้าลงนามความร่วมมือการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL จัดตั้งบริษัทคือบริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์เปอเรชั่น จํากัด มีเป้าหมายผลิตไฟฟ้า 1,000 เมกกะวัตต์ ภายใน 5 ปี

ล่าสุด..มีการจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ 1 จํากัด (Gulf MP WHA1) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี 1 จํากัดและบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จํากัด (WHA Solar) บริษัทในกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ตามสัดส่วน 74.99% และ 25.01% ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด

จากบริบทของ GULF ดังกล่าวนอกเหนือการตอบโจทย์เรื่อง Global Energy Transition แล้ว ยังเป็นแรงสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Data Center ด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดอีกทางหนึ่ง หลังได้มีการลงนามร่วมพัฒนาธุรกิจกับ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ที่สำคัญ GULF ถือเป็นหนึ่งผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายลงทุนธุรกิจด้านไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ทั่วโลก แนวทาง Energy Transition ครั้งนี้ จึงเป็นที่สนใจของกองทุนต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น นั่นหมายถึงการสะท้อนแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน..!!

Back to top button