สังคมข่าวหุ้น

ANAN โชว์ไถ่ถอนหุ้นกู้ ชานนท์ เรืองกฤตยา เผย ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และบริษัทได้ดำเนินการชำระหุ้นกู้คืนตามกำหนด 100% ให้นักลงทุน


ANAN โชว์ไถ่ถอนหุ้นกู้ ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) เผย ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และบริษัทได้ดำเนินการชำระหุ้นกู้คืนตามกำหนด 100% ให้กับนักลงทุนในวันที่ 15 ม.ค. 2567 มูลค่า 3,826 ล้านบาท และพร้อมชำระคืนหุ้นกู้รอบถัดไปตามกำหนดในเดือน ก.ค. 2567 มูลค่า 3,231 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าลุยตามแผนธุรกิจใหม่ที่วางไว้ทั้ง New Projects, New Businesses และ New Global Partners พร้อมให้จับตาประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD พรุ่งนี้ (17 ม.ค.) ให้ดี โอกาสผ่านมติยืดชำระหนี้เงินต้นสูง

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เข้ารับรางวัล โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG) กำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำกับดูแลโดยรัฐบาล (On-Grid: National Grid) จาก Mr.Phosay Sayasone รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในงานการประกวดผลงานพลังงานระดับภูมิภาคอาเซียน ASEAN Energy Awards 2023 ซึ่งการรับรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 41 (41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)) ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าด้านพลังงานทดแทนได้อย่างแข็งแกร่ง มีมาตรฐานที่ดีในระดับอาเซียน

TISCO นำร่องแจ้งงบรายแรกในกลุ่มแบงก์ ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,302.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% สาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8.6% ตามเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัว 7.2% โดยมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอ่อนตัวลง 6.4% เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุน โดยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อ่อนตัว 16.5% จากตลาดทุนที่ผันผวนรุนแรง

แบงก์ชาติยังไม่ลดดอก ปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดพิเศษก่อนถึงการประชุม กนง.ตามกำหนดนัดแรกของปีนี้ในวันที่ 7 ก.พ. 2567 พร้อมทั้งชี้แจงว่า กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเป็นการสะท้อนการชั่งน้ำหนักที่พิจารณาปัจจัยทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพการเงิน  ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของไทยยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยโลก

พน เจนธรรมนุกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.สัมมากร (SAMCO) มุ่งมั่นพัฒนาโครงการบ้านคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มลูกค้าที่ได้วางไว้ โดยตั้งเป้าการเติบโตในปี 2567 เพิ่มขึ้น 20% หรือคิดเป็นยอดขาย 3.6 พันล้านบาท จากโครงการบ้านใหม่ ๆ กำลังจะเปิดตัว 4 โครงการ ได้แก่ อนาพนา จตุโชติ, มิตติ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์, Providence Lane เกษตร-นวมินทร์ และลาซาล และจากโครงการที่กำลังพัฒนา ได้แก่ อนาพนา นอร์ธราชพฤกษ์ รวมทั้งโครงการทำเลลาดพร้าว 91 และทำเลเอกมัย-รามอินทรา ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตรงเป้า และดีมานด์ของลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์

ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 กรณีการนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ MORE ส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ไปยังผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,076.51 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 358.84 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,435.35 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,530,245,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 14,353,496,882 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (MORE-W3) จำนวน 7,176,748,441 หุ้น โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567 นี้

Back to top button