สังคมข่าวหุ้น

หุ้นโรงไฟฟ้าตีปีก หลังประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งสัญญาณค่าไฟตามแผน PDP2024 ไม่ถูกตามข่าวลือ 3.80 บาทต่อหน่วย


หุ้นโรงไฟฟ้าตีปีก หลังประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งสัญญาณค่าไฟตามแผน PDP2024 ไม่ถูกตามข่าวลือ 3.80 บาทต่อหน่วย เนื่องจากในส่วนของการคำนวณค่าไฟฟ้านั้น ยังจะต้องมีการรวมหนี้ภาระค่าไฟคงค้างประมาณ 1 แสนล้านบาท ที่จะทยอยคืนให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประมาณ 30 สตางค์ต่อหน่วยผ่าน Ft ด้วย จึงขอให้รอการประกาศค่าไฟฟ้าในแต่ละงวดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นผู้ประกาศ

นันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ ปลื้มช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 บริษัทฯ ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางภาครัฐหลายรายการรวมมูลค่ากว่า 32.8 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของการประมูลงานที่ประสบความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ใหม่ทำให้ชนะการประมูลเตียงผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42 ตัว ซึ่งจะถูกกระจายใช้ในศูนย์บริการโลหิตทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ขายเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบพกพา) มูลค่า 6.18 ล้านบาท

บอร์ดกำกับตลาดทุนปรับปรุงหลักเกณฑ์การลดทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการอนุญาตเป็นการทั่วไป และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกันทั้งผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากการลดทุนดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ ไม่กระทบโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ไม่กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เผยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564 โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หุ้นกู้แปลงสภาพชุดดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมเงินสำหรับการไถ่ถอนทั้งจำนวนเป็นวงเงิน 208.88 ล้านบาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นผู้ลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพของ TWZ สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดทั้งจำนวนอย่างแน่นอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย “NP” (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เนื่องจาก SMK ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป จนกว่า SMK จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนนั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว SMK วันที่ 15 มี.ค. 2567) เนื่องจาก SMK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย “SP” (Suspension) หลักทรัพย์ของ SMK ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ทั้งนี้ หลักทรัพย์ SMK อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มเจมาร์ท แถลงวิสัยทัศน์ครึ่งปีแรก 2567 และทิศทางของธุรกิจครึ่งปีหลัง 2567 ในงาน Jaymart Group Analyst and Investor Meeting มั่นใจภาพรวมธุรกิจโตต่อเนื่องทุกไตรมาส โดย JMT มีแนวโน้มเชิงบวก เดินหน้าซื้อหนี้เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท มุ่งแผนการจัดการให้ ECL ลดลง ด้าน JAS ASSET (J) เตรียมเปิดโครงการใหม่ 28 มิถุนายนนี้ และมั่นใจ SINGER และ SGC มี Business Model ใหม่ Locked Phone สร้าง High Return ด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและสามารถสแกนได้ ที่สำคัญคือ NPL ต่ำ หนุนภาพทั้งกลุ่มกลับมาแข็งแรง ส่วน Jaymart Mobile เตรียมรับไฮซีซั่นขายมือถือ รับเทรนด์ AI พ่วงบริการสินเชื่อกระตุ้นกำลังซื้อ พร้อมสนับสนุนพันธมิตร สุกี้ตี๋น้อย เดินหน้า IPO ปูพรมขยายสาขาครอบคลุมหัวเมืองในต่างจังหวัด หนุนปีนี้เติบโตต่อเนื่อง

เกียรติก้อง ว่องไวยากร

Back to top button