“กรุงเทพ 200” ออมง่าย คุ้มครองสูง พร้อมรับเงินคืนตลอดสัญญา

กรุงเทพประกันชีวิต แนะผลิตภัณฑ์ "กรุงเทพ 200" ออมง่าย คุ้มครองสูง พร้อมรับเงินคืนตลอดสัญญา

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน และการสร้างฐานะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้ชีวิต ด้วยการวางแผนการเงินอย่างครอบคลุมทุกด้านถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างหลักประกันเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ ไม่มาก มีค่าใช้จ่าย หรือภาระรับผิดชอบสูง ยิ่งมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านการเงินอย่างเหมาะสม และต้องทำในชีวิตประจำวันด้วย เพื่อเพิ่มพูนฐานะทีละเล็กละน้อย รวมทั้งค่อยๆ สร้างหลักประกันตามสภาวะการเงินที่มี จึงจะทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงินได้ หนึ่งในการเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างง่ายๆ คือการออมอย่างมีวินัย เพื่อปลูกฝังนิสัยการออม

ด้วยเหตุนี้กรุงเทพประกันชีวิตจึงมุ่งมั่นคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ การวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ให้เงินทำงานแทนตัวคุณเอง เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัย ทำได้แม้พึ่งเริ่มทำงานมีรายได้ แบบประกัน “กรุงเทพ 200” จึงพัฒนาโดยมีแนวคิดให้คนออมเงินง่ายๆ พร้อมให้ความคุ้มครองระยะยาว เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือน เบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกเพศ ทุกวัย

โดยมีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี มีเงินคืนทุกปีตลอดสัญญาตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 200% พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 239.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 60 ปี และสามารถเลือกจ่ายเป็น รายเดือน หรือรายปี

พร้อมกันนี้สามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด แบบประกัน “กรุงเทพ 200” จึงเป็นแบบประกันที่คนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย สามารถสะสมเงินออมได้ง่ายๆ เพื่อเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น การออมเงินให้ตนเองในอนาคต เงินทุนสำหรับลูก ออมเพื่อเป็นของขวัญพิเศษสำหรับลูกหลาน เงินก้อนเพื่อต่อยอดธุรกิจ หรือเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ